Beoordeeld met 5,0 - Google reviews
Meer dan 750 bedrijven gingen u voor
Ruim 4000 fiscale aangiftes per jaar
Meer dan 16 jaar ervaring

Hoe kunt u de waarde van een bedrijf bepalen?

Bent u van plan een bedrijf te verkopen? Wilt u fuseren, nieuwe investeerders aantrekken of betere beslissingen maken? Dan is het essentieel om de bedrijfswaarde te berekenen en na te gaan wat uw onderneming precies waard is. Maar hoe moet u de waarde van uw bedrijf bepalen?

Bedrijfswaarde vs. verkoopprijs

Bij de verkoop van een onderneming is het goed om in het achterhoofd te houden dat de bedrijfswaarde niet altijd overeenkomt met de verkoopprijs. Bij het bepalen van de bedrijfswaarde kijkt men immers vaak naar de economische waarde of marktwaarde van het bedrijf, terwijl de verkoopprijs óók afhankelijk is van de onderhandeling. Zo spelen zaken als koop- en verkoop motieven, noodzakelijke investeringen, eventuele alternatieven en goodwill vaak een rol bij het overeenkomen van een prijs.

De waarde van een bedrijf bepalen: 4 methodes

Met de volgende 4 rekenmethodes kunt u de waarde van een bedrijf bepalen:

1. Multiples (vuistregels)

Om de bedrijfswaarde te bepalen worden vaak vuistregels of multiples gebruikt. Vooral bij MKB-bedrijven. Hierbij worden relatief eenvoudige formules gebruikt om de waarde van een bedrijf te berekenen. Denk aan:

  • 4 tot 6x de nettowinst
  • 1 tot 1,5x de jaaromzet
  • 4x EBIT (Earnings Before Interest and Taxes)
  • 3x EBITDA (Earnings Before Interest and Taxes, Depreciation & Amortization)

Deze formules zijn aan te vullen met een aantal andere waarden of variabelen die belangrijk zijn voor uw bedrijf. In veel gevallen is de gebruikte formule branchespecifiek; binnen iedere sector is een eigen formule gangbaar om de waarde van een bedrijf te bepalen. Op die manier kan de bedrijfswaarde eenvoudig vergeleken worden met die van vergelijkbare bedrijven.

2. Intrinsieke waarde

Een andere eenvoudige methode om de waarde van een bedrijf te bepalen, gaat uit van de intrinsieke waarde van een onderneming. Het eigen vermogen van het bedrijf. Of beter gezegd:  het verschil tussen de waarde van uw bezittingen en schulden. Deze wordt bepaald door de actuele waarde van de activa te verminderen met de waarde van de passiva. Voor een indicatie van de intrinsieke waarde van een onderneming kunt u dus de totale waarde van gebouwen, machines, voorraden en liquide middelen verminderen met de schulden.

3. Rentabiliteitswaarde

Intrinsieke waardes en vuistregels zijn vaak momentopnames. Potentiële kopers kijken echter liever naar de toekomst. Naar het perspectief. Daarom wordt ook vaak de rentabiliteitswaarde gebruikt om de waarde van een bedrijf te bepalen. Hierbij richt men zich op de contante waarde van de verwachte winst.

Bij deze rekenmethode stelt een financieel specialist op basis van het ondernemersrisico en de rente op (langlopende) leningen een rendementseis op. Vervolgens wordt de ‘normale’ winst bepaald op basis van gemiddelde, genormaliseerde winsten uit het verleden en verwachtingen in de toekomst. De rentabiliteitswaarde wordt berekend door deze winst te delen door de rendementseis.

4. Discounted cashflow (DCF)

Discounted cashflow is de meest toekomstgerichte (en dus misschien ook wel de meest gebruikte) rekenmethode voor het bepalen van de bedrijfswaarde. Met de DCF-methode worden namelijk toekomstige geldstromen in kaart gebracht. Een specialist schat op basis van het businessplan en de financiële cijfers in hoeveel geld er de komende jaren met de onderneming verdiend kan worden.

Om de waarde van een bedrijf te bepalen met de DCF-methode vermenigvuldigt u de verwachte cashflow met het aantal jaar van de prognose en vervolgens deelt u deze door de WACC (de gewogen gemiddelde kosten van kapitaal).

Ook de waarde van een bedrijf bepalen?

Heeft u nog vragen? Of wilt u de waarde van een bedrijf laten bepalen? Onze specialisten helpen u graag verder. Neem gerust even contact met ons op om uw mogelijkheden te

Ontvang onze nieuwsbrief met fiscale tips

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

logo King software
logo Exact
logo snelstart