Beoordeeld met 5,0 - Google reviews
Meer dan 750 bedrijven gingen u voor
Ruim 4000 fiscale aangiftes per jaar
Meer dan 16 jaar ervaring

Internationale individuele waardeoverdracht pensioen

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in twee arresten bepaald dat de Nederlandse regels voor internationale individuele waardeoverdracht van pensioenen niet in lijn zijn met het EU-recht. Hoe reageert de Nederlandse overheid hierop en wat betekent dit voor werknemers die verhuizen?

Gevolgen van de arresten

De uitspraken hebben betrekking op werknemers die binnen de EU/EER/Zwitserland verhuizen, een nieuwe baan aannemen en hun in Nederland opgebouwde pensioen willen overdragen naar een buitenlandse pensioenregeling. Het Hof heeft bepaald dat Nederland bij deze internationale pensioenoverdrachten de volgende eisen niet meer mag stellen:

De afkoopmogelijkheden in het andere land mogen niet ruimer zijn dan volgens de Nederlandse Pensioenwet.
De buitenlandse pensioenuitvoerder moet een overeenkomst met de Belastingdienst aangaan waarin deze aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele belastingen en revisierente van de werknemer, of de werknemer moet zekerheid stellen.
Vanaf 16 november 2023 vervallen deze eisen.

Andere eisen voor internationale pensioenoverdrachten blijven wel van kracht. Dit betreft onder andere:

  • Een akkoordverklaring van de Belastingdienstinspecteur.
  • Een substantiële dienstbetrekking in het buitenland.
  • Een gebruikelijke pensioenregeling bij de nieuwe werkgever in dat land.
  • De arresten gelden niet voor pensioenoverdrachten van directeur-grootaandeelhouders met een eigenbeheerlichaam die naar het buitenland willen verhuizen, gepensioneerden die hun pensioen willen overdragen naar het buitenland, of overdrachten buiten de EU/EER/Zwitserland.

Invloed op Nederlandse belastingheffing

De arresten veranderen niets aan de bestaande heffingsrechten van Nederland. Als volgens een belastingverdrag Nederland mag heffen over de afkoop van pensioenen, blijft dit zo. Ook blijft Nederland de mogelijkheid houden om een conserverende aanslag op te leggen bij internationale pensioenoverdrachten.

Mogelijke belastingvoordelen?

De arresten maken het voor werknemers binnen de EU/EER/Zwitserland makkelijker om hun pensioen internationaal over te dragen. Nederland mag niet langer eisen dat de afkoopmogelijkheden in het buitenland niet ruimer zijn dan in Nederland, noch mag het een aansprakelijkheidsstelling van de buitenlandse pensioenuitvoerder of zekerheidsstelling van de werknemer vragen.

Dit kan leiden tot situaties waarin men probeert pensioenen voordelig af te kopen in het buitenland en mogelijk daarna terugkeert naar Nederland. Om dergelijke fiscale ontwijkingsroutes te voorkomen, zal de Belastingdienst toezicht houden op de landen waarnaar waardeoverdrachten plaatsvinden, het aantal overdrachten en de bijbehorende bedragen.

Als er belastingontwijkingsroutes ontstaan, kan dit budgettaire gevolgen hebben. De Belastingdienst kan dan maatregelen nemen, zoals het opleggen en invorderen van conserverende aanslagen, om dergelijke constructies te bestrijden.

Belangrijke mededeling

Vanwege deze arresten zullen de Pensioenwet en de fiscale regelgeving worden aangepast. Als u van plan bent te verhuizen binnen de EU/EER/Zwitserland, neem dan tijdig contact op met uw adviseur.

Ontvang onze nieuwsbrief met fiscale tips

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

logo King software
logo Exact
logo snelstart