Beoordeeld met 5,0 - Google reviews
Meer dan 750 bedrijven gingen u voor
Ruim 4000 fiscale aangiftes per jaar
Meer dan 16 jaar ervaring

Werkgever zet leidinggevende terug in oude functie

Een ingenieur met een vast dienstverband wordt gedetacheerd als Lead Engineer bij een bedrijf. Wegens omstandigheden wordt afgesproken dat hij tijdelijk de planning van de tekenkamer en de werkoverleggen met de tekenaars overneemt. Na enkele maanden treedt hij in dienst als Teamleider. Na klachten van collega’s over zijn rol plaatst de werkgever hem na enkele maanden terug in de functie van Lead Engineer. Wat vindt de rechter in kort geding hiervan?

Was er wel een nieuwe en leidinggevende functie?
Volgens de werkgever is de functie van de ingenieur als Lead Engineer bij indiensttreding feitelijk niet gewijzigd in de leidinggevende functie van Teamleider.

Dit verweer slaagt niet omdat in de schriftelijke arbeidsovereenkomst staat dat de ingenieur de functie heeft van Teamleider. Uit deze functiebenaming volgt al dat dit een leidinggevende functie is. Dat van leiding geven sprake was, blijkt ook uit de omstandigheid dat collega’s zich zijn gaan beklagen over de ingenieur in zijn rol als teamleider. Alles wijst erop dat de ingenieur wel degelijk een leidinggevende functie heeft gekregen, maar dat dit op bezwaren stuitte bij collega’s en dat de werkgever achteraf spijt heeft gekregen.

De ingenieur is echter wel degelijk in een leidinggevende functie aangesteld en zijn oorspronkelijk tijdelijke leidinggevende taken zijn blijvende taken geworden.

Was de werkgever bevoegd de functie eenzijdig te wijzigen?
De werkgever stelt nog dat, voor het geval de kantonrechter tot de conclusie zou komen dat de ingenieur wel een leidinggevende functie heeft gekregen, hij (de werkgever) deze leidinggevende functie na enkele maanden eenzijdig mocht wijzigen in de functie van Lead Engineer. Het recht is volgens de kantonrechter weliswaar elastisch, maar deze stelling staat haaks op het standpunt van de werkgever dat de ingenieur juist geen leidinggevende functie heeft gekregen, dat aan zijn taken als Lead Engineer inhoudelijk niets is veranderd en dat na enkele maanden dus juist geen eenzijdige wijziging is doorgevoerd.

De kantonrechter wijst het standpunt van de werkgever dat hij de functie mocht wijzigen, af omdat een zwaarwichtig belang bij deze wijziging niet aannemelijk is.

Voorlopige voorziening
De kantonrechter oordeelt dat herstel in de functie van Teamleider zonder enige beperking, zoals de ingenieur dat eist, vragen oproept, omdat de collega’s een signaal hebben afgegeven dat zij de samenwerking met de ingenieur in de rol van Teamleider niet prettig vinden. Dat kan tot uitvoeringsproblemen leiden. Daarom luidt het oordeel: wel herstel in de functie van Teamleider, maar niet zonder enige beperking. Werkgever, ingenieur en collega’s zullen eerst in gesprek moeten.

Verder eist de ingenieur dat de werkgever een bericht in de organisatie verspreidt dat hij zijn functie van Teamleider behoudt. Deze vordering wijst de kantonrechter toe, zelfs met een dwangsom. Wel kan het bericht worden aangevuld vanwege de noodzakelijke afstemming over de samenwerkingsproblemen.

Let op: Een werkgever kan spijt krijgen van een bevordering van iemand tot leidinggevende. Maar deze persoon vervolgens eenzijdig terugzetten naar diens oude functie, kan natuurlijk niet zomaar.

Ontvang onze nieuwsbrief met fiscale tips

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

logo King software
logo Exact
logo snelstart