Beoordeeld met 5,0 - Google reviews
Meer dan 750 bedrijven gingen u voor
Ruim 4000 fiscale aangiftes per jaar
Meer dan 16 jaar ervaring

Stappenplan voor het opstellen van een jaarrekening

Het opstellen van een jaarrekening geeft inzicht in de financiële gezondheid van een organisatie, is essentieel voor strategische beslissingen, en voldoet aan wettelijke verplichtingen. Extern bouwt het vertrouwen op bij investeerders en crediteuren. Intern biedt het een evaluatiemogelijkheid en identificeert het verbeterpunten. Het versterkt het vertrouwen van werknemers, klanten en leveranciers. Kortom, de jaarrekening speelt een vitale rol in transparantie, besluitvorming en vertrouwensopbouw binnen een onderneming. Het is dan ook belangrijk dat deze correct wordt opgesteld.

Wat is een jaarrekening?

Een jaarrekening is een gestructureerd financieel verslag dat de financiële prestaties en positie van een bedrijf gedurende een specifieke periode weergeeft, meestal een jaar. Het bestaat uit verschillende financiële overzichten, waaronder de balans en de winst-verliesrekening. Deze documenten bieden inzicht in de bezittingen, schulden, inkomsten en uitgaven van de onderneming.

Hoe stel je een jaarrekening op?

Het opstellen van een jaarrekening verloopt in vier stappen:

Stap 1: Het opstellen van de balans
De balans biedt een overzicht van de financiële gezondheid van een bedrijf. Aan de ene kant staan de bezittingen (activa), zoals kas, debiteuren en inventaris. Aan de andere kant staan de schulden (passiva), zoals leningen en crediteuren. Het doel is om deze twee zijden in evenwicht te houden, waarbij de totale activa gelijk zijn aan de totale passiva.

Stap 2. Het opstellen van de winst-verliesrekening
De winst-verliesrekening biedt een overzicht van de inkomsten en uitgaven gedurende een bepaalde periode, meestal een jaar. Aan de inkomstenzijde staan opbrengsten zoals verkoop, rente en andere inkomsten. Aan de uitgavenzijde worden kosten vermeld, variërend van operationele kosten tot belastingen en afschrijvingen. Het verschil tussen inkomsten en uitgaven resulteert in de nettowinst of -verlies. Het doel van deze rekening is om een duidelijk inzicht te geven in de financiële prestaties van het bedrijf gedurende de aangegeven periode.

Stap 3. De toelichting
De toelichting in de jaarrekening biedt extra verklaringen en context bij specifieke financiële posten. Dit kan variëren van uitleg over gebruikte berekeningsmethoden tot verduidelijking van uitzonderlijke gebeurtenissen die de financiële resultaten hebben beïnvloed. Het heeft als doel om belanghebbenden een dieper begrip te geven van complexere aspecten in de jaarrekening en dient als aanvulling op de balans en winst-verliesrekening. Over het algemeen geldt dat hoe groter een bedrijf is, des te uitgebreider de toelichting in de jaarrekening.

Stap 4: Deponeren (Indien nodig)
Het deponeren van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel (KvK) is een wettelijke verplichting voor alle ondernemingsvormen die rechtspersoonlijkheid bezitten. Voor een eenmanszaak is het deponeren van de jaarrekening dus niet verplicht.

Let wel op! Het niet voldoen aan deze verplichting kan ernstige gevolgen hebben. Niet alleen riskeert een bedrijf boetes bij te late indiening, maar ook kan het leiden tot juridische sancties en zelfs de ontbinding van de onderneming.

Zeker weten dat de jaarrekening juist is opgesteld?

Voor grote bedrijven is het verplicht om de jaarrekening te laten controleren door een accountant, maar ook voor kleinere bedrijven kan het helpen om de jaarrekening door een objectief persoon met een frisse blik te laten controleren. Wilt u dat we met u meekijken? Neem dan contact met ons op via onderstaande button, dan zorgen we er samen voor dat uw jaarrekening volledig in orde is.

Ontvang onze nieuwsbrief met fiscale tips

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

logo King software
logo Exact
logo snelstart