Beoordeeld met 5,0 - Google reviews
Meer dan 750 bedrijven gingen u voor
Ruim 4000 fiscale aangiftes per jaar
Meer dan 16 jaar ervaring

Wanneer moet ik vennootschapsbelasting betalen?

Als organisatie maakt u soms winst. Daar moet u belasting over betalen. Dat doet u met vennootschapsbelasting. Maar wanneer moet u dan die vennootschapsbelasting betalen? In welke gevallen moet u aangifte doen en voor welke datum? Wat zijn de tarieven? En van welke aftrekposten kunt u gebruik maken? Daar geven we bij BVR Advies graag antwoord op.

Lees snel verder!

Wat is vennootschapsbelasting?

Vennootschapsbelasting (vbp) is de belasting die u betaalt over uw winst wanneer u een naamloze vennootschap (nv) of besloten vennootschap (bv) heeft. Het tarief loopt hierbij over twee schijven licht op. De belasting is daarmee dus te vergelijken een soort inkomstenbelasting voor rechtspersonen. Het kan ook zijn dat u als stichting of vereniging aangifte moet doen.

Wanneer moet ik vennootschapsbelasting betalen?

Als u een bv of nv heeft, moet u altijd vennootschapsbelasting betalen. Als er geen sprake is van een vrijstelling moeten deze organisaties ook aangifte doen:

 • organisaties met kapitaal en arbeid deelnemen aan het economisch verkeer en daarbij winst maakt (of in ieder geval winst streeft)
 • organisaties activiteiten ontplooien waarmee ze concurreren met ondernemers
 • organisaties die door een inspecteur uitgenodigd worden aangifte te doen

Deze organisaties hebben beperkte belastingplicht waarbij ze slechts in bepaalde situaties te maken krijgen met vpb:

 • kerkgenootschappen
 • culturele instellingen
 • algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s)
 • sportclubs en organisatoren van sportevenementen

En wanneer moet ik aangifte doen?

Aangifte doet u na afloop van ieder boekjaar. Controleer hiervoor eerst de voorlopige aanslag en vraag een wijziging aan mits u een hogere of lagere belastbare winst verwacht. Ook als u geen voorlopige aanslag heeft ontvangen, doet u gewoon aangifte. Wanneer u aangifte moet doen, is afhankelijk van uw boekjaar:

 • Bij een boekjaar dat gelijk is aan het kalenderjaar moet de aangifte voor 1 juni van het volgende kalenderjaar ingediend zijn
 • Bij gebroken boekjaar dient u de aangifte binnen 5 maanden na het einde van het boekjaar in
 • Bij korte boekjaren die eindigen op 31 december moet de aangifte op 1 juni van het volgende jaar ingediend zijn. Eindigt het boekjaar op een andere datum? Dan moet de aangifte op 1 april van het volgende kalenderjaar binnen zijn.

Tarief vennootschapsbelasting

Het tarief van de vennootschapsbelasting loopt progressief op. In 2022 betaalt u het volgende:

 • 15,0% over bedragen tot en met €395.000
 • 25,8% over (resterende) bedragen boven de €395.000

Voorbeeld: bij een winst van €500.000 betaalt u 15,0% over de eerste €395.000 en 25,8€ over de resterende €105.000. U zult zonder vrijstellingen en aftrekposten dus €59.250 + €27.090 = €86.340 moeten afdragen.

Let op: In 2023 wordt de schijfgrens van €395.000 waarschijnlijk verlaagd naar €200.000. Organisaties betalen daarmee eerder het hoge vpb-tarief van 2,58 procent!

Aftrekposten

Wanneer u vennootschapsbelasting moet betalen, kunt u – net als bij de inkomstenbelasting voor ondernemers – gebruik maken van bepaalde aftrekposten. U mag bijvoorbeeld verliezen verrekenen (carry back) en bepaalde investeringen afschrijven. Ook kunt u gebruik maken van diverse vormen van investeringsaftrek zoals de kleinschaligheidsaftrek (KIA), milieu-investeringsaftrek (MIA) en de energie-investeringsaftrek (EIA).

Vennootschapsbelasting bij fiscale eenheid

Bij een fiscale eenheid worden resultaten van dochtermaatschappijen verrekend met die van de moedermaatschappij, waardoor er voor de dochtermaatschappijen niet meer zelfstandig aangifte hoeft te worden gedaan. U kunt eventueel ook gebruik maken van de deelnemingsvrijstelling. Hiermee voorkomt u dat winst die al eerder is belast bij een dochtermaatschappij nogmaals wordt belast bij de moedermaatschappij.

Hulp nodig?

Wilt u meer meer weten over de vennootschapsbelasting? Of heeft u hulp nodig bij de aangifte? Neem gerust even vrijblijvend contact met ons op. We helpen u er graag bij.

Ontvang onze nieuwsbrief met fiscale tips

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

logo King software
logo Exact
logo snelstart