Beoordeeld met 5,0 - Google reviews
Meer dan 500 bedrijven gingen u voor
1100 particuliere aangiftes per jaar
Meer dan 14 jaar ervaring

Vennootschapsbelasting

Bezit u aandelen van een Besloten Vennootschap of een Naamloze Vennootschap? Dan moet u aangifte vennootschapsbelasting doen. Wij ondersteunen u daar graag bij. Neem contact met ons op!

Vennootschapsbelasting

Een besloten of naamloze vennootschap (BV of NV) moet elk boekjaar aangifte doen voor vennootschapsbelasting. Dit geldt ook voor verenigingen en stichtingen met een winstoogmerk. Bij vennootschapsbelasting gaat het om een belasting over de winst van de onderneming.

Berkhout & Van Rijn helpt u graag met de jaarlijkse aangifte vennootschapsbelasting. Tevens kunnen wij u adviseren met betrekking tot het aangaan of opheffen van een Fiscale Eenheid.