Beoordeeld met 5,0 - Google reviews
Meer dan 750 bedrijven gingen u voor
Ruim 4000 fiscale aangiftes per jaar
Meer dan 16 jaar ervaring

Accountantsverklaring

Bij een overzicht met financiële informatie, zoals een jaarrekening of een verklaring van inkomen, heeft u soms een accountantsverklaring nodig.

Accountantsverklaring

Wanneer is een accountantsverklaring nodig?

De behoefte aan een accountantsverklaring kan in verschillende situaties ontstaan. Hier zijn enkele van de meest voorkomende scenario’s:

  • Financieringsaanvragen: Wanneer u een lening of andere vorm van financiering aanvraagt bij een bank of financiële instelling, kan men u vragen om een accountantsverklaring bij uw financiële stukken. Dit biedt de geldverstrekker een extra zekerheid over de juistheid en betrouwbaarheid van de aangeleverde informatie.
  • Zakelijke transacties: Bij grote zakelijke transacties, zoals fusies of overnames, kunnen potentiële partners of investeerders vragen om een accountantsverklaring om de financiële gezondheid van een bedrijf te bevestigen.
  • Contractuele verplichtingen: In sommige contracten kan het een vereiste zijn om periodiek een accountantsverklaring te overleggen, bijvoorbeeld om te bevestigen dat bepaalde financiële criteria of prestaties zijn behaald.

Het is essentieel om te beseffen dat een accountantsverklaring niet alleen een document is; het is een teken van transparantie en betrouwbaarheid in de financiële wereld.

Andere diensten in accountancy

Bekijk ook eens onze andere accountancy-diensten. Voor meer informatie of vragen aan onze adviseurs van Berkhout & Van Rijn, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Wanneer is een accountantsverklaring verplicht?

Niet alle ondernemingen zijn verplicht om een accountantsverklaring te overleggen. De verplichting hangt vaak af van de grootte van het bedrijf, de aard van de onderneming en wettelijke of contractuele vereisten. Enkele situaties waarin een accountantsverklaring wettelijk verplicht kan zijn:

  • Bepaalde grote ondernemingen (gebaseerd op zaken als omzet, balanstotaal en aantal werknemers) zijn wettelijk verplicht om hun jaarrekening door een accountant te laten controleren en een accountantsverklaring te verkrijgen.
  • Bedrijven die aandelen hebben uitgegeven aan het publiek en genoteerd zijn aan de beurs moeten hun financiële rapportages laten controleren door een gecertificeerde accountant.
  • Organisaties die subsidies of financiële bijdragen ontvangen van overheidsinstellingen of grote stichtingen kunnen verplicht zijn om een accountantsverklaring over de besteding van deze middelen te overleggen.

Kosten van een Accountantsverklaring

De kosten voor het verkrijgen van een accountantsverklaring kunnen variëren, afhankelijk van verschillende factoren:

  • Hoe uitgebreider en ingewikkelder de boekhouding, hoe meer tijd een accountant mogelijk nodig heeft voor de controle.
  • Grotere ondernemingen met meer financiële transacties kunnen hogere kosten met zich meebrengen.
  • Niet alle accountantsverklaringen zijn gelijk. Sommige specifieke verklaringen, zoals die voor toekomstgerichte informatie, kunnen meer diepgaande analyses vereisen.

Voor een specifieke prijsopgave en meer details over de kostenstructuur van een accountantsverklaring bij Berkhout & Van Rijn, raden we aan direct contact op te nemen met ons team.

De betrouwbaarheid van de accountantsverklaring door Berkhout & Van Rijn

Het verkrijgen van een accountantsverklaring is niet slechts een formele procedure; het is een bewijs van de integriteit en betrouwbaarheid van uw financiële informatie. Bij Berkhout & Van Rijn begrijpen we het belang hiervan. Daarom garanderen we:

Naleving van de standaarden

Onze accountants werken nauwgezet volgens de uitvoeringsstandaarden van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Dit zorgt ervoor dat elke accountantsverklaring die we afgeven voldoet aan de hoogste professionele en ethische normen.

Diepgaand onderzoek

Wij gaan verder dan alleen het controleren van cijfers. Onze deskundigen duiken diep in uw administratie om een grondig begrip te krijgen van uw financiële positie en activiteiten.

Transparantie

Wij geloven in een open communicatie met onze klanten. Tijdens het gehele proces houden we u op de hoogte van onze bevindingen en eventuele aanbevelingen.

Verschillende soorten accountantsverklaringen

Er zijn diverse soorten accountantsverklaringen, afhankelijk van de specifieke behoefte en het doel van de verklaring. Hier zijn enkele voorbeelden:

Accountantsverklaring bij een jaarrekening

Dit is een verklaring waarin de accountant aangeeft dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financiële positie van een bedrijf.

Accountantsverklaring over toekomstgerichte informatie

Hierbij geeft de accountant zijn oordeel over prognoses of ramingen die een onderneming heeft gemaakt met betrekking tot toekomstige financiële resultaten.

Inbrengverklaring bij de oprichting van een BV

Wanneer u een Besloten Vennootschap (BV) opricht en daarbij geen geld, maar goederen inbrengt (zoals een bestaande onderneming of activa), dan is in bepaalde gevallen een inbrengverklaring van een accountant vereist.

 

logo King software
logo Exact
logo snelstart