Beoordeeld met 5,0 - Google reviews
Meer dan 750 bedrijven gingen u voor
Ruim 4000 fiscale aangiftes per jaar
Meer dan 16 jaar ervaring

Rapportages

Wilt u als ondernemer ook tussentijds inzicht in uw cijfers?
Dat kan!

Rapportages

Soms heeft u tussentijds – buiten de jaarrekening om – een financieel overzicht nodig van uw onderneming. Bijvoorbeeld voor een financiering of herstructurering van uw bedrijf. Berkhout & Van Rijn stelt voor u alle gewenste tussentijdse rapportages op. Zoals een tussentijdse winst- en verliesrekening of een balans.