Rapportages

Soms heeft u tussentijds – buiten de jaarrekening om – een financieel overzicht nodig van uw onderneming. Bijvoorbeeld voor een financiering of herstructurering van uw bedrijf. Berkhout & Van Rijn stelt voor u alle gewenste tussentijdse rapportages op. Zoals een tussentijdse winst- en verliesrekening of een balans.


© 2021 Copyright BVR Advies