Dividendbelasting

Een onderneming die winst maakt, kan een deel hiervan uitkeren aan de eigenaren of aandeelhouders in de vorm van dividend. Hierover moet dividendbelasting worden betaald. Keert uw vennootschap dividend uit? Dan moet u hierover 15% belasting inhouden en binnen een maand aangifte doen. Ontvangt u dividend? Dan kunt u de ingehouden dividendbelasting verrekenen met de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. 


© 2021 Copyright BVR Advies