Schenk- en erfbelasting

Wie een schenking of erfenis krijgt betaalt hierover belasting, dit is geregeld in de Successiewet. Hoeveel schenk- of erfbelasting u betaalt hangt af van de hoogte van het bedrag en de verwantschap tussen schenker en ontvanger. Een dochter die erft van haar vader betaalt minder belasting dan iemand die hetzelfde erft van een oom. Er zijn bij schenk- en erfbelasting verschillende vrijstellingen en tarieven, zo kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om een kind of kleinkind een bedrag te schenken om een huis te kopen. 


© 2021 Copyright BVR Advies